CASMARA®
Symfonielaan 28-30
3438 EV Nieuwegein
+31 30 2000105
Kamer van Koophandel 300 597 95
BTW nummer: 818 371 936 B01
office@beauty-injection.nl

Wij respecteren de privacy rechten van onze online bezoekers en erkennen het belang van het beschermen van de gegevens die wij over u verzamelen. In ons hele bedrijf geldt een privacybeleid voor de verzameling, de opslag en het gebruik van de gegevens die je ons verstrekt.

Als je nog geen 18 jaar oud bent, ben je verplicht om een ouder of verzorger in te lichten over het privacybeleid en de algemene voorwaarden van CASMARA® en hun instemming daarmee te verkrijgen alvorens je bij CASMARA® te mogen registreren of een bestelling te plaatsen.

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website door CASMARA®. Dit privacy statement is dus niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar CASMARA® op de website en in de mailingen naar verwijst. CASMARA® adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Welke persoonsgegevens kunnen er over u worden verzameld en op welke manier?

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

CASMARA® kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

 • Direct van u: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als u per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via onze website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van CASMARA® op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor CASMARA® optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van CASMARA® plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

CASMARA® kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CASMARA®, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CASMARA® verstrekt. CASMARA® kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door u verstrekte naam, geboortedatum, adres, postcode, plaatsnaam, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens – indien u een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling in sommige gevallen bankgegevens nodig.
 • Website- en app-gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens, internetbrowser, apparaat type, surfgedrag en informatie over het gebruik van onze website(s).
Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

CASMARA® gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van onze dienstverlening en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • De afhandeling van betalingen.
 • Telefonisch- of e-mailcontact ter uitvoering van dienstverlening.
 • De levering van goederen.
 • Het informeren aangaande (de wijziging van) producten en diensten.
 • Het versturen van nieuwsbrieven.
 • Het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

CASMARA® kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

CASMARA® kan uw persoonsgegevens delen met andere partijen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de met een klant gesloten overeenkomst, of op grond van een gerechtvaardigd belang. Hierbij kunt u denken aan het verstrekken van gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van betalingen, de levering van goederen, en het versturen van nieuwsbrieven etc. CASMARA® verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. CASMARA® deelt ook geen gegevens met partijen buiten Europa.

CASMARA® kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op CASMARA® rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

CASMARA® bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Tenzij een betrokkene aangeeft dat zijn of haar persoonsgegevens eerder moeten worden verwijderd, bijvoorbeeld doordat een betrokkene zich afmeldt etc.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens wijzigen?

Via het e-mailadres office@beauty-injection.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door CASMARA®, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Aanpassing of verwijdering van gegevens kan ook via onze website op de persoonlijke account pagina. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. CASMARA® zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan CASMARA® of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligt CASMARA® uw persoonlijke gegevens?

CASMARA® vindt de beveiliging van uw persoonsgegevens erg belangrijk. CASMARA® hanteert daarom passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik of diefstal tegen te gaan. Alleen professionals hebben toegang tot uw gegevens en zijn gehouden tot geheimhouding.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met CASMARA® via office@beauty-injection.nl.

Alle gevoelige of kredietinformatie die u ons geeft, wordt verzonden via Secure Socket Layer (SSL) technologie, die uw informatie versleutelt alvorens het aan ons te verzenden om de informatie te beschermen tegen onbevoegd gebruik. Wij nemen elke mogelijke maatregel om te zorgen dat zakenpartners die gegevens van ons ontvangen voorzien in afdoende bescherming van uw gegevens.

Inschrijvingen nieuwsbrief

Als u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen, moet u ons toestemming verlenen om u onze nieuwsbrieven te sturen door uw emailadres in te vullen in het daarvoor bestemde vak op de website. In alle verzonden mail is CASMARA® duidelijk te herkennen als de afzender, in overeenstemming met de Europese anti-spamwetgeving. Wij bieden u te allen tijde de gelegenheid om diensten op te zeggen.

Als u vragen heeft over onze nieuwsbrief, of verwijderd wilt worden uit het adressen bestand, kunt u een e-mail sturen naar office@beauty-injection.nl.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje informatie dat door uw webbrowser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer en zo uw activiteiten binnen websites volgt. CASMARA® gebruikt cookies om bij te houden hoe vaak u onze site bezoekt, wat de inhoud is van uw winkelwagentje en wat uw eerdere aankopen waren, om zo de content te kunnen leveren die past bij uw interesses.
De meeste browsers zijn automatisch ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt dat voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u de meeste voorzieningen van onze website nog wel gebruiken, waaronder het kopen van artikelen.

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina‘s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door CASMARA® zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie CASMARA® samenwerkt. Hieronder is een overzicht opgenomen van de verschillende cookies die geplaatst worden via de CASMARA® website:

Functionele cookies

CASMARA® plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

CASMARA® maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet)gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kunt u informatie via social media delen, via de aanwezige social mediaknoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Vragen of klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop CASMARA® omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via office@beauty-injection.nl.

De overeenkomst

De onderstaande informatie wordt geleverd door CASMARA® om onze online bezoekers volledig te informeren over ons privacybeleid.
Door het bezoeken van www.casmara.nl stemt u in met de werkwijzen beschreven in dit privacybeleid en in de algemene voorwaarden.

Extra informatie

Wij maken u erop attent dat dit beleid geldt voor CASMARA® en/of onze dochtermaatschappijen, maar niet voor websites van andere ondernemingen of organisaties aan wie wij gekoppeld kunnen zijn. Zorg dat u het privacybeleid van dergelijke andere ondernemingen of organisaties hebt gelezen alvorens eventuele persoonsgegevens in te zenden. Daarnaast kan CASMARA® van tijd tot tijd derden in dienst nemen om persoonsgegevens te verzamelen uit naam van CASMARA®. In dergelijke gevallen zijn die derden gebonden aan geheimhoudingsovereenkomsten en hebben van CASMARA® opdracht om te voldoen aan ons privacybeleid zoals hierboven uiteengezet.

© CASMARA® alle rechten voorbehouden. Het gepubliceerde materiaal op deze website is auteursrechtelijk beschermde door CASMARA® of haar licentiegevers. Website © CASMARA®. Alle rechten voorbehouden.
Alle handelsmerken van derden vermeld of getoond op deze website zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.